loader
Kondard - strona główna

Regulamin

 REGULAMIN   SKLEPU   INTERNETOWEGO

 

Dane producenta

KONRAD Sp. J., ul. Dąbrowska 44, 99-235 Pęczniew; NIP: 828-10-99-281, REGON: 730232001,

ORGAN REJESTROWY: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000197000

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze sklepu, dostępnego pod adresem internetowym http://www.konrad-bielizna.pl/pl/sklep.html.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.


Ochrona danych osobowych

Sklep internetowy KONRAD ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zamówień klientów. Dane Państwa są przez nas przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówień i nie będą udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez http://www.konrad-bielizna.pl/pl/sklep.html, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

- w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

- w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie,

- w przypadku złożenia zamówienia płatnego on-line - rozpoczyna się po otrzymaniu od Serwisu TRANSFERUJ informacji o dokonanej prawidłowej płatności za dany numer zamówienia.

Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00).

Do każdego zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie zakupu towaru na trwałym nośniku, którym jest druk zamówienia w fomie papierowej. Ponadto klient otrzymuje ten sam druk zamówienia. na podany przez niego w zamówieniu adres e-mail.

Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

E-mail - sklep@konrad-bielizna.pl

Telefon -  665 490 370

Adres korespondencyjny - KONRAD Sp. J., ul. Dabrowska 44, 99-235 Pęczniew.

Nie określa się minimalnej kwoty zamówienia. W sytuacji, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Przy składaniu zamówienia prosimy pamiętać o podaniu dokładnych opisów zamawianych towarów (nazwa, kolor, ilość) oraz swoich danych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail). Wprowadzanie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem. Towar znajdujący się w koszyku klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje własnością sklepu.

Wszystkie ceny prezentowane w sklepie internetowym KONRAD są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w polskich złotych.

Firma KONRAD nie ponosi odpowiedzialności  za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi powszechnemu.
Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia

Potwierdzenie zamówienia pozwala na ostateczne zaakceptowanie złożenia zamówienia przez zamawiającego. Wiadomość wysłana jest do Państwa z prośbą o potwierdzenie zamówienia automatycznie, jeśli więc macie Państwo jakieś uwagi proszę napisać do nas na adres: sklep@konrad-bielizna.com.pl.


Czas realizacji zamówienia

Termin wysyłki od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji wynosi do 10 dni roboczych. W przypadku braku zamówionego towaru, sklep niezwłocznie poinformuje Państwa o najbliższym terminie realizacji złożonego zamówienia.

UWAGA WYPRZEDAŻ: Rozmiary modeli bielizny z wyprzedaży są często ostatnimi sztukami, jakie posiadamy na magazynie. W związku z tym, że system nie odejmuje sztuk automatycznie może się tak zdarzyć, że zamówiony przez Państwa rozmiar jest już niedostępny, ponieważ już ktoś przed chwilą go kupił. Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością wpłynięcia  - ich numeracją. Jeśli nie ma już rozmiaru, który Państwo zamówili skontaktujemy z prośbą o wybór innego modelu.

 

Formy płatności

Za zamówienie akceptujemy następujące formy płatności;

•    Przelew na konto Firmy - przelew tradycyjny lu płatność on-line,

•    Gotówka przy odbiorze przesyłki ( za pobraniem ).

UWAGA: BRAK MOŻLIWOśCI PŁATNOśĆI KARTĄ!!!

Przy wyborze formy płatności „przelew” pieniądze należy przelać na konto podane na zamówieniu. Po zaksięgowaniu przelewu na naszym koncie, wysyłamy paczke. Na pieniądze czekamy 14 dni kalendarzowych, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

Dane do przelewu:

KONRAD Sp.J., ul. Dąbrowska 44, 99-235 Pęczniew

Raiffeisen Bank Polska S.A., nr konta: 71 1750 1093 0000 0000 2142 2444

 

KOSZTY WYSYŁKI NA TERENIE POLSKI:

 

KURIER InPost

KURIER DPD

KURIER UPS POCZTA POLSKA

POBRANIE

10,70 ZŁ

13,20 ZŁ

12,00 ZŁ 19,50 ZŁ

ON-LINE

9,50 ZŁ

10,70 ZŁ

10,20 ZŁ 14,00 ZŁ

PRZELEW

9,50 ZŁ

10,70 ZŁ

10,20 ZŁ 14,00 ZŁ

 

Zamówienia- klienci zagraniczni

 Nie wysyłamy towaru poza Unię Europejską.

W przypadku zamówień realizowanych za granicą akceptujemy wyłącznie płatność przelew na konto. Wysyłka towaru następuje po otrzymaniu potwierdzenia z Banku po wpływie pieniędzy od Państwa. Koszty wysyłki za granicę 49 zł, wysyłamy kurierem DPD lub UPS.


Rezygnacja z zamówienia, wymiana i reklamacja

Zwroty oraz wymiany proszę przesyłać na adres: KONRAD Sp. J., ul. Dąbrowska 44, 99-235 Pęczniew

LINK do formularza zwrotu towaru: http://img.istore.pl/pdf/returnform.pdf

Wymiana i zwrot może być dokonany w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru. Koszt odesłania towaru do firmy KONRAD pokrywa kupujący. W przypadku wymiany do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód sprzedaży wraz z adnotacją „wymiana”. Koszt wymiany to 10,70 zł - wysyłka kurierem InPost - płatne przy odbiorze wymiany. Koszt ten stanowi tylko i wyłącznie koszt wysyłki paczki firmą kurierską.

Jeśli się zdarzy, że wykryjecie Państwo w nim jakieś wady techniczne( dotyczy towarów jeszcze nie noszonych), wadliwy towar prosimy odesłać z powrotem jak najszybciej na nasz adres zwykłą pocztą. Należy dołączyć otrzymany wraz z przesyłką dowód sprzedaży z zaznaczeniem wady. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania danego asortymentu), zaoferujemy Państwu do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela. Za uszkodzenia powstałe w transporcie ponosi odpowiedzialność Sprzedawca.
Koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez sklep internetowy KONRAD pokrywa sprzedawca.
 

Ochrona danych osobowych


Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.


Postanowienia końcowe

 
Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Konrad Sp., ul, Dąbrowska 44, 99-235 Pęczniew. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu http://www.konrad-bielizna.pl/pl/sklep.html. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.